Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Zamówienia Publiczne

 

Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S 131-298888

Ogłoszenie (pdf)


Link: http://www.pwskonstanta.com.pl/zamowienia_publiczne-0

 

Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 202-365132

Ogłoszenie z DUUE
SIWZ-zprm

Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz1_B-szcz
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz2_Gdynia
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz3_Krakow  
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz4_Lublin
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz5_Lomza
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz6_Olsztyn   
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz7_Opole   
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz8_Radom
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz9_Swidnica
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz10_Torun
Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz11_Zielona_Gora
Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2 do I Części SIWZ - Część Jawna, Zakres oświadczenia wg JEDZ

Załączniki nr 3 i nr 4 do I Części SIWZ - Cześć Jawna

Odpowiedzi na pytania 2016-11-14 

Załącznik nr 1-do_form_oferty_cz4_Lublin-zmieniony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty Pogotowie Bydgoszcz
Zawiadomienie o wyborze oferty Zielona Góra
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Radom
 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
 • Postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ na lata 2015-2016, znak sprawy:
  ZPRM/68/2014 - informacje o toczącym się postępowaniu są dostępne na stronie internetowej:
  www.pwskonstanta.com.pl
 • Informacje o toczącym się postępowaniu na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ na lata 2014-2016, oznaczenie sprawy: ZPRM/67/2014, znajdują się na stronie internetowej: www.eib.com.pl w zakładce: przetargi
 • Postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego na lata 2012-2014 znak sprawy:
  *ZPRM/73/2012*- informacje o toczącym się postępowaniu są dostępne na stronie internetowej: _www.eib.com.pl_ <http://www.eib.com.pl/>
 • Postępowanie na ubezpieczenia mienia  członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego na lata 2012-2014 znak sprawy:
  *ZPRM/72/2012*- informacje o toczącym się postępowaniu są dostępne na stronie internetowej: _www.eib.com.pl_ <http://www.eib.com.pl/>
 • Postępowanie na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego na lata 2012-2014 znak sprawy: *ZPRM/74/2012*- informacje o toczącym się postępowaniu są  dostępne na stronie internetowej: _www.eib.com.pl_
       <http://www.eib.com.pl/>