Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Zarząd

Skład Zarządu
 
Prezes:             Małgorzata Popławska - Kraków
Wiceprezes:     Roman Pałka - Szczecin
Sekretarz:        Karol Bielski - Warszawa
Skarbnik:         Marek Myszkowski  - Olsztyn
Członek:          Joanna Bronowicka - Legnica
Członek:          Lucyna Kęsicka - Płock
Członek:          Wojciech Waligóra - Bielsko - Biała

 
Skład Komisji Rewizyjnej
 
Przewodniczący:       Jan Kawulok - Cieszyn
Sekretarz:                 Bogdan Kalicki - Białystok
Członek:                   Ireneusz Sołek - Opole