Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Zarząd

Skład Zarządu
 
Prezes:             Małgorzata Popławska - Kraków
Wiceprezes:     Roman Pałka - Szczecin
Skarbnik:         Marek Myszkowski  - Olsztyn
Sekretarz:        Karol Bielski - Warszawa
Członek:          Zdzisław Kulesza  - Lublin
Członek:          Artur Borowicz - Katowice
Członek:          Leszek Szpakowski Siedlce
 
Skład Komisji Rewizyjnej
 
Przewodniczący:       Jan Kawulok - Cieszyn
Sekretarz:                 Bogdan Kalicki - Białystok
Członek:                   Ireneusz Sołek - Opole