Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Terminarz 2021r.
2021-03-18
Komunikat 3/2021 dot. „Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych, zespołów ratownictwa medycznego oraz SOR/ IP wobec pacjenta z hemofilią lub pokrewną skazą krwotoczną”
2021-03-04
Komunikat 2/2021 dot. projektu urozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
2021-01-22
Komunikat 1/2021 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2021-01-21
Komunikat 37/2020 w spr. opublikowania ustawy z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
2021-01-04
Komunikat 36/2020 w spr. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
2020-12-21
Komunikat 35/2020 w spr. przegłosowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
2020-12-19
Komunikat 34/2020 w spr. projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
2020-12-18
K O M U N I K A T 33/2020 dotyczący Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2020-11-18
Komunikat 32/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2020-10-22