Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 16/2021 w sprawie zgłaszania kandydatur do nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.
2021-08-17
Komunikat 15/2021 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którego załącznikami są tabele nazwane informacjami do Narodowego Funduszu Zdrowia.
2021-07-08
Komunikat 14/2021 dot. Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 122/2021/DEF z dnia 30.06.2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych.
2021-07-02
Komunikat 13/2021 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2021-06-29
Komunikat 12/2021 dot. projektów Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2021-06-28
Komunikat 11/2021 dot. projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia
2021-06-15
Komunikat 10/2021 dot. zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
2021-06-14
Komunikat 9/2021 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2021-05-25
Komunikat 8/2021 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.
2021-05-24
Komunikat 7/2021 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym
2021-05-23