Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Ubezpieczenie OC
2007-07-31
dotyczy: Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego;

 

Informacje trwającym procesie legislacyjnym (pdf)

Pismo Konsorcjum Brokerów EIB SA oraz PWS SA. (pdf)

« Powrót