Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Uwagi do materiałów z postępowania konkursowego w latach ubiegłych
2007-08-01
wysłane do Prezesa NFZ - 01.08.2007r.

pismo z dnia 01.08.2007
"Uwagi do materiałów z postepowania konkursowego w 2006"

"Odpowiedź NFZ do ZPRM"

« Powrót