Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Dotyczy: pisma z dnia 30.04.2007r. nr MZ-PZ-R-402-3456-12/TM/07
2007-05-28
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medyczneg
uwagi do planu - pismo

« Powrót