Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 3/2018 dot projektów...
2018-01-18
1.    dnia 16.01.2018 r. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.
2.      dnia 16.01.2018 r. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 119/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
Komunikat (pdf)

« Powrót