Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 7/2018 dotyczy propozycji zmian do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania...
2018-03-19

Komunikat 7/2018 dotyczy propozycji zmian do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Komunikat (pdf)

Pismo KPR (pdf)

Pismo MZ (pdf)

Wzór  umundurowania (pdf)

 

« Powrót