Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunika19/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-06-18
Komunikat (pdf)

« Powrót