Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 23/2019 projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-07-11
Komunikat (pdf)

« Powrót