Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 5/2020 dot. projektów
2020-03-09

1.       rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 905),


2.       rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 904),


3.       rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (903).


Komunikat (pdf)

« Powrót