Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Ubezpieczenia
2007-06-11
Pismo do Pana Jarosława Pinkasa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zespoły ratownictwa medycznego.

Pismo do Pana Jarosława Pinkasa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zespoły ratownictwa medycznego.

>> Pismo (pdf)

« Powrót