Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Likwidacja Stacji Pogotowia Ratunkowego
2007-06-12
Zarząd Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ wyraża zaniepokojenie z powodu działań występujących w kilku województwach mających na celu likwidację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – stacji pogotowia ratunkowego...
>> Pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

« Powrót