Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 32/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2019-09-12
Komunikat 31/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-09-11
Komunikat 30/2019 dot. projektu rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
2019-09-03
Komunikat 29/2019 dot. doskonalenia ratowników medycznych.
2019-09-02
Komunikat 26/2019 dot. projektu Zarządzenia Prezesa NFZ
2019-08-19
Komunikat 27/2019 dot. spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 08.08.2019 r.
2019-08-19
Komunikat 28/2019 dot. spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 08.08.2019 r. z P. Waldemarem Kraską Sekretarzem Stanu.
2019-08-19
Komunikat 25/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-07-24
Komunikat 24/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
2019-07-16
Komunikat 23/2019 projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-07-11