Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 8/2021 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.
2021-05-23
Komunikat 7/2021 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym
2021-05-22
Komunikat 6/2021 w spr. projektu zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.
2021-04-22
Komunikat 5/2021 dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ...
2021-04-21
Komunikat 4/2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
2021-04-20
Terminarz 2021r.
2021-03-18
Komunikat 3/2021 dot. „Dobrych praktyk postępowania dyspozytorów medycznych, zespołów ratownictwa medycznego oraz SOR/ IP wobec pacjenta z hemofilią lub pokrewną skazą krwotoczną”
2021-03-04
Komunikat 2/2021 dot. projektu urozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
2021-01-22
Komunikat 1/2021 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2021-01-21
Komunikat 37/2020 w spr. opublikowania ustawy z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
2021-01-04