Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 35/2019 dot. projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
2019-09-19
Komunikat 34/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2019-09-18
Komunikat 33/3019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
2019-09-14
Komunikat 32/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2019-09-11
Komunikat 31/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-09-10
Komunikat 30/2019 dot. projektu rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
2019-09-02
Komunikat 29/2019 dot. doskonalenia ratowników medycznych.
2019-09-01
Komunikat 27/2019 dot. spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 08.08.2019 r.
2019-08-18
Komunikat 28/2019 dot. spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 08.08.2019 r. z P. Waldemarem Kraską Sekretarzem Stanu.
2019-08-18
Komunikat 26/2019 dot. projektu Zarządzenia Prezesa NFZ
2019-08-18