Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 22/2019 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2019-07-04
Komunikat 21/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2019-06-28
Komunikat 20/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2019-06-27
Komunika19/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-06-18
Komunikat 18/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
2019-06-10
Komunikat 17/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2019-06-03
Komunikat 16/2019 dot. 3 projekty zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2019-06-02
Komunikat 15/2019 dot. nagrody im. Bł. Gerarda
2019-06-01
Komunikat 14/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
2019-05-31
Komunikat 13/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządznie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
2019-05-16