Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 21/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
2018-05-30
Komunikat 20/2018 dot. projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia
2018-05-28
Komunikat 19/2018 dot. projektów Zarządzeń Prezesa NFZ
2018-05-22
Komunikat 18/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu.
2018-05-18
Komunikat 17/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci.
2018-05-15
Komunikat 16/2018 dot. przyjętych poprawek do Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2018-05-12
Komunikat 15/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia ...
2018-05-11
Komunikat 14/2018 dot. wywieszenia czarnych wstążek na karetkach.
2018-05-10
Komunikat 13/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2018-05-04
Komunikat 12/2018 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-05-01