Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 44/2017 dot.projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń.
2017-09-19
Komunikat 43/2017 dot. projektu Ustawy o PRM wraz z projektem ustawy.
2017-09-18
Informacja dot. bezpłatnych szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia.
2017-09-13
Komunikat 42/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
2017-09-04
Komunikat 41/2017 dot. nowych projektów rozporządzeń.
2017-08-18
Komunikat 40/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych..
2017-08-09
Komunikat 39/2017 dot. 2 projektów
2017-08-08
Komunikat 38/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2017-08-07
Komunikat 37/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
2017-07-31
Komunikat 36/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
2017-07-30