Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 16/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
2020-07-29
Komunikat 15/2020 dot. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 111/2020/DSM z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2020-07-20
Komunikat 13/2020 dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
2020-07-07
Komunikat 12/2020 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2020-06-28
Komunikat 11/2020 dot. projektu zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
2020-05-12
Komunikat 10/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
2020-05-05
Komunikat 9/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2020-04-29
Komunikat 8/2020 dot. Zaleceń diagnostyczno – terapeutycznych oraz organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2.
2020-04-27
Komunikat 7/2020 dot. możliwości zakupu masek FFP2.
2020-04-13
Komunikat 6/2020 dot. wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa.
2020-04-10