Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 46/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-11-28
Komunikat 45/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
2018-11-27
Komunikat 44/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
2018-11-09
Komunikat 43/2018 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-11-08
Komunikat 42 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-10-25
Komunikat 41/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
2018-10-14
Komunikat 40/2018 dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
2018-10-07
Komunikat 39/2018 dot. propozycji organizacji mistrzostw, konferencji i Dnia Ratownictwa Medycznego w 2019 roku.
2018-10-06
Komunikat 38/2018 dot. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
2018-09-26
Komunikat 37/2018 dot. dot. zaleceń zespołu ekspertów w zakresie postępowania w leczeniu bólu.
2018-09-25