Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Pismo w sprawie Algorytmu Podziału Środków
2007-11-02
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Związku
2007-10-31
Komunikat
2007-10-01
Na stronie internetowej NFZ ukazały się materiały na temat POZ, w tym: - nocnej i świątecznej opieki lekarskiej - transportu sanitarnego »
Protokół ze spotkania z Wiceministrem Zdrowia
2007-10-01
Omówiono uwagi zgłoszone przez Związek do materiałów szczegółowych Prezesa NFZ w sprawie Konkursu Ofert w zakresie: ratownictwo medyczne »
X Konferencja Związku Pracodawców
2007-09-28
Zapraszamy do udziału w X Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, która odbędzie się w Niepołomicach w dniach 15-17 listopada 2007 roku. »
Walne Zgromadznie Członków Związku
2007-09-28
Wspólne postępowanie dot. ubezpieczenia
2007-09-01
pismo z dnia 31.08.2007r.dot. wspólnego postępowania na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej podmiotów wchodzących w skład ZPRM »
Ubezpieczenia OC
2007-08-22
dot. Rozporządzenia Ministra Finasów w spr. szczegółowego zakresu ubezpieczenia OC »
Komunikat Prezesa NFZ ( dodano odpowiedzi ZPRM )
2007-08-22
dot. Komunikatu Prezesz NFZ P. A. Sośnierza w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu Zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2008r. ( nowe pisma w wątku ) »
VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
2007-08-10
Zapraszam do wzięcia udziału w VI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym 13-16 września 2007r. »