Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Ubezpieczenie OC
2007-07-31
dotyczy: Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego; »
X Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
2007-07-31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku odbędzie się w Niepołomicach powiat wielicki województwo małopolskie w dniach od 15 do 17 listopada 2007r. Szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. »
Dotyczy: pisma z dnia 17.07.2007r. nr MZ-PZ-R-075-3918-14/TM/07
2007-07-23
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca br. w sprawie wzrostu środków finansowych na zespoły ratownictwa medycznego w roku 2008. »
Dotyczy: pisma z dnia 09.07.2007r. nr MZ-PZ-R-0760-4132-2/TM/07
2007-07-23
w nawiązaniu do pisma z dnia 6 czerwca br. w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej »
Posulaty i spostrzeżenia dot. Ratownictwa Medycznego
2007-06-28
Ogólnopolski Konwent Przewodniczących Komisji Zakładowych Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medyczne - na ręce Pana Premiera »
VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
2007-06-28
Olsztyn 13-16 września 2007 r. »
Perły Medycyny 2007
2007-06-20
Ogólnopolski Konkurs Medyczny »
Likwidacja Stacji Pogotowia Ratunkowego
2007-06-13
Zarząd Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ wyraża zaniepokojenie z powodu działań występujących w kilku województwach mających na celu likwidację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – stacji pogotowia ratunkowego... »
Ubezpieczenia
2007-06-12
Pismo do Pana Jarosława Pinkasa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zespoły ratownictwa medycznego. »
ANKIETA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
2007-06-06
ANKIETA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ" »