Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 36/2018 dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
2018-08-27
Komunikat 35/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
2018-08-26
Komunikat 34/2018 dot. organizacji XXXII Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego.
2018-08-25
Komunikat 32/2018 dot. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
2018-08-07
Komunikat 33/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.
2018-08-07
Komunikat 31/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-07-12
Komunikat 30/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek...
2018-07-03
Komunikat 29/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.
2018-07-02
Komunikat 28/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dot. transportu sanitarnego.
2018-07-01
Komunikat 27/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-06-24