Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 49/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
2019-12-05
Komunikat 48/2019 dot. projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.
2019-11-26
Komunikat 47/2019 dot. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 157/2019/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
2019-11-21
Komunikat 44/2019 dot. projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia.
2019-11-07
Komunikat 46/2019 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji ...
2019-11-07
Komunikat 44/209 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
2019-10-31
Komunikat 43/2019 dot. ukazania się na stronie NFZ zarządzenia Nr 145/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ...
2019-10-22
Komunikat 42/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
2019-10-20
Komunikat 41/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.
2019-10-14
Komunikat 40/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2019-10-13