Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

List gratulacyjny do Sz.P. Minister Zdrowia Ewy Kopacz
2007-12-10
Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
2007-11-22
Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
2007-11-22
Konferencja ZPRM SP ZOZ - Niepołomice
2007-11-19
Pismo w sprawie Algorytmu Podziału Środków
2007-11-02
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Związku
2007-10-31
Komunikat
2007-09-30
Na stronie internetowej NFZ ukazały się materiały na temat POZ, w tym: - nocnej i świątecznej opieki lekarskiej - transportu sanitarnego »
Protokół ze spotkania z Wiceministrem Zdrowia
2007-09-30
Omówiono uwagi zgłoszone przez Związek do materiałów szczegółowych Prezesa NFZ w sprawie Konkursu Ofert w zakresie: ratownictwo medyczne »
X Konferencja Związku Pracodawców
2007-09-27
Zapraszamy do udziału w X Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, która odbędzie się w Niepołomicach w dniach 15-17 listopada 2007 roku. »
Walne Zgromadznie Członków Związku
2007-09-27