Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Wspólne postępowanie dot. ubezpieczenia
2007-08-31
pismo z dnia 31.08.2007r.dot. wspólnego postępowania na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej podmiotów wchodzących w skład ZPRM »
Ubezpieczenia OC
2007-08-21
dot. Rozporządzenia Ministra Finasów w spr. szczegółowego zakresu ubezpieczenia OC »
Komunikat Prezesa NFZ ( dodano odpowiedzi ZPRM )
2007-08-21
dot. Komunikatu Prezesz NFZ P. A. Sośnierza w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu Zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2008r. ( nowe pisma w wątku ) »
VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym
2007-08-09
Zapraszam do wzięcia udziału w VI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym 13-16 września 2007r. »
Uwagi do materiałów z postępowania konkursowego w latach ubiegłych
2007-07-31
wysłane do Prezesa NFZ - 01.08.2007r. »
Ubezpieczenie OC
2007-07-30
dotyczy: Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego; »
X Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
2007-07-30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku odbędzie się w Niepołomicach powiat wielicki województwo małopolskie w dniach od 15 do 17 listopada 2007r. Szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. »
Dotyczy: pisma z dnia 17.07.2007r. nr MZ-PZ-R-075-3918-14/TM/07
2007-07-22
w nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca br. w sprawie wzrostu środków finansowych na zespoły ratownictwa medycznego w roku 2008. »
Dotyczy: pisma z dnia 09.07.2007r. nr MZ-PZ-R-0760-4132-2/TM/07
2007-07-22
w nawiązaniu do pisma z dnia 6 czerwca br. w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej »
Posulaty i spostrzeżenia dot. Ratownictwa Medycznego
2007-06-27
Ogólnopolski Konwent Przewodniczących Komisji Zakładowych Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medyczne - na ręce Pana Premiera »