Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
2007-06-27
Olsztyn 13-16 września 2007 r. »
Perły Medycyny 2007
2007-06-19
Ogólnopolski Konkurs Medyczny »
Likwidacja Stacji Pogotowia Ratunkowego
2007-06-12
Zarząd Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ wyraża zaniepokojenie z powodu działań występujących w kilku województwach mających na celu likwidację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – stacji pogotowia ratunkowego... »
Ubezpieczenia
2007-06-11
Pismo do Pana Jarosława Pinkasa Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zespoły ratownictwa medycznego. »
ANKIETA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
2007-06-05
ANKIETA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ" »
Dotyczy: pisma z dnia 30.04.2007r. nr MZ-PZ-R-402-3456-12/TM/07
2007-05-28
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medyczneg »
Zwołanie walnego zebrania
2007-05-06
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ zwołuje na dzień 07 maja 2007 roku na godzinę 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku. »
Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego
2007-05-06
W dniach 7 -9 maja 2007 roku odbędzie się konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach. »
Algorytmu podziału środków
2007-04-24
Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w ramach konsultacji społecznych. »