Menu Zamknij

Komunikat 16/2022 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna

W załączniku treść komunikatu.