Menu Zamknij

Komunikat 13/2023 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Treść komunikatu w załączniku.