Menu Zamknij

20 Lat Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

W dniach 13-15 marca 2024 roku w Kielcach odbyła się XLI Konferencja połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ.

W dniu 24 marca 2004 roku odbyło się z inicjatywy ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie pana Krzysztofa Rolirada zgromadzenie założycielskie Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. W zgromadzeniu uczestniczyło 42 przedstawicieli stacji pogotowia ratunkowego z całej Polski. Po spełnieniu wymogów ustawowych 35 uczestników zgromadzenia stało się członkami założycielami związku.

W 20. rocznicę podczas XVI Konferencji odbyła się uroczystość jubileuszowa. Członkowie związku, którzy byli założycielami, otrzymali okolicznościowe statuetki, zaś wszyscy członkowie okolicznościowe medale. Uhonorowano także byłych członków zarządów i Komisji Rewizyjnych wszystkich kadencji.

Podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe „Za zasługi w ochronie zdrowia” przyznane przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę.

Pożegnaliśmy również dyrektorów, którzy w 2023 i 2024 roku przestali zarządzać jednostkami będącymi członkami związku.

Życzenia od Marka Kosa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Gratulacje od Beaty Małeckiej-Libery, senatora RP, przewodniczącej Komisji Zdrowia

smart

Życzenia oraz grafika od Naczelnej Izby Lekarskiej

Gratulacje od Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Życzenia od Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych

Medal oraz obraz od Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Statuetka od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Życzenia oraz statuetka od Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

Rycina od dysponentów ratownictwa medycznego z województwa podkarpackiego

Dyplom od Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie

Gratulacje od Ratownictwa Medycznego w Żywcu

Życzenia oraz witraż od EIB SA

Obraz od PWS Konstanta

Statuetka od członków ZPRM SPZOZ